Maximaliseren evenwicht mobiliteit, veiligheid en milieu